Samlet løsning fra KEYper Systems Danmark og GPS Location

Samlet løsning: Nøglestyring, GPS flådestyring, og mobilløsning til skadesanmeldelse

Hvis din virksomhed dagligt bruger værdifuld tid og resurser på at lokalisere nøgler, og på at finde ud af hvem der har kørt i hvilke biler og hvornår, eller hvem det er der har lavet skader på bilerne - hvilket forstyrrer den daglige drift - så er en totalløsning fra KEYper Systems Danmark noget for dig!

Med vores løsning er det nu slut med at spilde tid på forsvundne nøgler, eller at skulle opklare hvem der har været fører på biler der har fået skader.

Med vores samlede løsning får man nu det maksimale ud at det elektroniske
nøglehåndteringssystem og har altid fuldt overblik over:

√ Hvem der har lånt hvilke nøgler, hvornår, og hvorfor!
√ Hvor bilerne er lige nu, hvem der er fører, eller hvor bilerne har kørt
√ Hvem der har lavet hvilke skader, hvor og hvornår det er sket

Integration med GPS Location

GPS Location ApSKEYper® Systems DANMARK er partner med GPS LOCATION, som vi har udviklet denne nye samlede løsning med.

Det elektroniske nøglesystem udveksler data med GPS Location Fleet Management system om bl.a. hvem der har fjernet hvilke nøgler fra skabet.

GPS-systemet kan så efterfølgende returnere data om nøglers, og derved køretøjers, lokation mv.

Løsningen består af 3 elementer:

1. Et elektronisk nøgleskab fra KEYper Systems
2. GPS Location tracking-enheder monteret i bilerne, og Fleet Management system
3. Indrapporteringsværktøj for skader, med følgende muligheder:

  • a) Indrapportering af skade via en mobilløsning til smartphone, eller
  • b) En mulighed for på skærme af det elektroniske nøgleskab at indtaste en skade i en formular i forbindelse med aflevering af en bilnøgle
1. Monarch elektronisk nøglestyringssystem

MonarchTransp_mediumMonarch nøgleskabet er skabt med henblik på:

• At give øget produktivitet og lavere omkostninger i virksomheden

• Brugervenlighed - systemet er designet til at være meget nemt at bruge

• Ansvarlighed - at få brugeren til at tage ansvar for lånte nøgler

• At være robust og kunne fungere i årevis uden tilsyn

Produktivitet og lavere omkostninger i virksomheden
Det er slut med at lede efter eller erstatte kostbare nøgler og udskifte låse. Der er nu fuld dokumentation for hvem der har lånt hvilke nøgler, og hvornår de er udlånt.

Fokus på brugervenlighed – systemet skal være nemt at bruge
Ved et simpelt tjek-ud af en nøgle, vises den aktuelle nøgle på panelet med en blinkende lysdiode. KEYper®-systemet tillader desuden returnering af nøgler til en anden ledig plads i kabinettet, og systemet registrerer derefter nøglens nye placering.

Administrator-delen af systemet, der tilgås via en browser, er hurtig og nem at anvende, og viser hvilke nøgler der sidder i skabet, og hvilke nøgler der er ude, og hvem der har lånt dem.

Ansvarlighed – at få brugeren til at tage ansvar for lånte nøgler
Med et komplet revisionsspor og rapportering af bruger- og nøgleaktivitet, øges brugerens ansvarlighed for de lånte nøgler, biler mv. helt automatisk. Øget brugeransvarlighed reducerer bevisligt antallet af mistede nøgler. Færre mistede nøgler medfører lavere omkostninger og forbedret sikkerhed.

Systemet er et af de mest robuste og sikre elektroniske nøgleskabe på markedet i dag
Kun autoriserede brugere kan få adgang til det elektroniske nøglesystem. De konfigurerbare adgangsgrupper, opsat af administrator, danner hele grundlaget for en stram overvågning af udlånte nøgler, og styrer hvilke brugere der må tage hvilke nøgler, og i hvor lang tid. Enhver uautoriseret aktivitet på KEYper®-systemet udløser en øjeblikkelig advarsel via email og/eller SMS. Som en yderligere sikkerhed tager det indbyggede kamera et digitalt foto af alle brugere der logger på systemet.

2. Flådestyring med GPS-enheder i bilerne

LiveView

Med GPS-enheder fra GPS LOCATION monteret i køretøjerne, ved man altid hvor bilerne er, hvor de har kørt, hvor langt de har kørt, og man kan se hvor der har været stop undervejs.

Man har mulighed for på et kort at definere forskellige ”elektroniske hegn” hvor køretøjer må eller ikke må bevæge sig indenfor eller udenfor, og derved aktivere en alarm til de ansvarlige, når et køretøj overskrider denne grænse.

Øget effektivitet, færre omkostninger og mere tid til kerneopgaver

Ledelsen og andre ansvarlige der har med driften at gøre, får med denne løsning overblik og kan følge med i alle kørsler og kan dermed forbedre driften betragteligt.

GPS_vehicleMed øget effektivitet følger besparelser, mindre administration og frigørelse af tid til andre opgaver. Alt dette er afgørende faktorer for at opnå en bedre bundlinje og øge kundetilfredsheden.

3. Angiv skadesrapport fra mobilen eller på skabet

KEYperSkdAnmPhone

Med det mobilvenlige skaderapporterings- værktøj der hører med i totalløsningen fra KEYper Systems Danmark, bliver det nemt og enkelt at rapportere en opstået skade på et lånt køretøj - direkte fra skadestedet.

I løbet af få minutter kan en fuld rapport fremsendes til systemet, og der er også mulighed for i samme arbejdsgang at uploade billeder man selv har taget af skaden direkte til systemet.

Åbn blot App’en, og indtast køretøj, reg. nummer, dato, skadested, beskrivelse mv., og vælg de billeder der skal medsendes, og afslut med at trykke på Send.

Alternativt vil det være muligt at indrapportere en skade direkte på det elektroniske nøgleskabs skærm, hvor der ved aflevering af en nøgle vil dukke en formular op hvor skaden kan angives og sendes til en ansvarlig.