Forstå KEYper Systems’ elektroniske nøgleskab på få minutter

Forstå KEYper's elektroniske nøgleskab på få minutter

Med denne korte introduktion til KEYper Systems' elektroniske nøgleskab, får du et lynhurtigt overblik over hvordan systemet virker, inden du går i dybden med de detaljerede manualer, der også ligger tilgængelig her på sitet.

Hvem gør hvad

Der er nogle forskellige aktører der arbejder med det elektroniske nøgleskab:

Producenten KEYper Systems i USA:

 • Videreudvikler nøgleskabene og står for 3. niveau support globalt
 • Arbejder sammen med KEYper Systems i Danmark og Europa

Leverandøren KEYper Systems Danmark:

 • Distribution, markedsføring og salg til kunder i Danmark
 • Al dialog med kunder
 • Sørger for at levering, installation, montering og konfiguration bliver udført nemt og i høj kvalitet for kunderne
 • Undervisning af kundens administrator, som er en del af den indledende installation.
 • Demonstration for brugere (hvis aftalt)
 • Yder support til de administratorer, som kunderne ønsker vi skal have kontakt til

Montøren/elektriker

 • Monterer skab på væg, og sørger for at der er strøm

Virksomhedens IT-mand

 • Intern IT-mand i virksomheden sørger for at der er en internetforbindelse med fast IP-adresse til brug for de elektroniske nøgleskabe

KEYper Systems Danmarks' support

 • KEYper Systems Danmarks support organisation konfigurerer skabet inden ibrugtagning

Virksomhedens Administrator

 • En Admin/administrator på systemet er en person som virksomheden har udpeget til at være teknisk ansvarlig for nøglesystemet og som har udvidet adgang til funktioner på nøglesystemet ift. almindelige brugere.
 • Administrator står for al intern kommunikation med brugerne.
 • Administrator står for undervisning af brugerne.
 • Administrator står for oprettelse af brugere, aktiver og adgangsgrupper i systemet.

Brugerne

 • Og så er der brugerne - de som dagligt skal bruge skabet.
Om nøgleskabet

Nøgleskabet har i toppen af kabinettet en computer med Windows installeret, og på Windows styresystemet er der installeret et program, der gør at man på skabets touch screen kan styre funktioner i skabet, enten som almindelig bruger eller som administrator. Så der er altså både styresystemet Windows som teknikere og måske Administrator har med at gøre, og så et specielt program til brugerne for håndtering af nøgle ud- og indlevering mv.

Administration af system via skabet
Administrator kan via skabet få adgang til udvalgte admin-funktioner. For fuld adgang til alle funktioner, ”logges på” skabet via en computer.

Almindelig brug af skabet
For almindelig brug af skabet, kræves blot at man af Administrator er blevet oprettet som Bruger i systemet, og har fået rettigheder til at logge ind på skabet, og til at tjekke nøgler ud eller ind.

Administration af systemet via et web-interface
Administrator kan med nøgleskabets faste IP-adresse få adgang til skabet fra en computer via et browserbaseret web-administration modul, hvor Administratoren styrer skabets mange funktioner.

Grundliggende om systemet

For at man overhovedet kan anvende skabet, skal der, ud over strøm og netforbindelse sættes nogle forskellige andre ting op.

En tekniker fra KEYper Systems Danmark konfigurerer systemet, så det er klart til at blive tilpasset virksomhedens behov i samarbejde med virksomhedens udpegede Administrator.

Administratoren skal gøre sig det helt klart på forhånd hvilke brugere, der skal have adgang til systemet og i hvilket omfang. Det skal ligge helt fast hvilke aktiver/nøgler, der som udgangspunkt skal oprettes i systemet. Og så skal man klarlægge hvilke adgangsgrupper man vil oprette og styre rettigheder ud fra (se herunder).

Der er 3 grundliggende ting der skal være opfyldt for at man kan tage skabet i brug:

 • Der skal oprettes en række brugere (der tilknyttes en Access Group)
 • Der skal oprettes de nøgler/aktiver som virksomheden ønsker skal være en del af nøgleskabs systemet (som ligeledes tilknyttes en Access Group).
 • Der skal oprettes Access Groups. Det er Access Groups der styrer hvad de forskellige brugere har lov til at tage, og hvornår. Som default er der en Default Group som brugeren automatisk bliver tilknyttet, og som udgangspunkt giver lov til at tage alt i skabet, når som helst.

Men vi anbefaler, at virksomheden laver deres egne grupper, med deres egen opsætning af rettigheder. Derved får virksomheden mest muligt ud af skabets potentiale.

NOTE: Det er som udgangspunkt Administrators opgave at udføre disse tre opgaver, og det er vigtigt at man sørger for at nøgleskabet bliver sat korrekt op, ikke mindst Access Groups som er grundstenen i opsætning af rettigheder i systemet.

Kort om brugen af systemet

Brugen af systemet er meget simpelt.

De værdigenstande/nøgler man ønsker opbevaret i skabet og styret elektronisk, monteres i en KEYper Systems nøglering sammen med en sort “plasticpind”, kaldet en FOB. Denne FOB har en chip-plade monteret for enden, så når den sættes på plads i skabet registrerer systemet automatisk, at nu er den pågældende FOB med sin(e) tilhørende nøgle/værdigenstand checket-ind i nøgleskabet igen.

Figur 1: Fob

Figur 2: Nøglering

FOB’en sættes igennem nøgleringen, og det samme med nøglerne. Nøgleringen klikkes derefter på plads og kan nu ikke brydes op. Det er vigtigt, at man ikke benytter almindelige nøgleringe osv. som “mellemled” da man så kan fjerne nøgler fra nøgleringen, hvilket kompromitterer sikkerheden.

Adgang til skabet opnås ved at man som registreret bruger logger sig ind på skabet enten ved at taste PIN-kode, stryge sit Proximity-kort el. magnetstribekort forbi/gennem læseren, eller med fingeraftryk læsning.

Derefter udvælger man ved forskellige metoder nævnt i manualen, hvilken aktiv/nøgle man ønsker at tage ud af nøgleskabet, og dernæst trykker man Check Out og skabet åbner og blinkende diode fortæller én præcis hvilken nøgle man skal tage ud.

Returnering af en lånt nøgle er ligeså simpel. Man logger igen ind på skabet, og skabets blinkende lysdioder fortæller hvor man kan sætte nøglen på plads. Det behøver bare at være nærmeste ledige plads – nøgleskabet registrerer automatisk hvor i skabet nøglen sidder efter check in.

Demonstration af brugen af skabet(US)

Demonstration af brugen af web-administration(US)