Slagelse Kommune i TV2 Nyhederne

Key Management - elektroniske og mekaniske nøgleskabe

I 19-nyhederne onsdag d. 21. sept. på TV2, kunne man se et indslag om de positive gevinster, og sidegevinster, det har givet Slagelse Kommune, at man har indført KEYper Systems elektroniske nøgleskabe, og GPS Locations GPS-enheder i Hjemmeplejens køretøjer.

 

Kommunen sparer en million kroner om året

 
De elektroniske skabe har været en god investering for kommunen. Marianne Kristensen vurderer, at Slagelse Kommune årligt sparer en million kroner i sparede udgifter til værkstedsreparationer og administration.

- I stedet for regninger til udbedring af vores biler kan pengene nu bruges på borgerne, siger den tilfredse Sundheds- og Omsorgschef. (citat fra TV2 Nyhederne)

skader-pa%cc%8a-hjemmeplejens-biler

Hjemmesygeplejerske Charlotte Marleth fotograferer en skade hun har opdaget, inden hun selv skal overtage bilen. Foto: Uffe Lohmann

De elektroniske skabe og GPS-enheder i bilerne har været en god investering for kommunen
Den i indslaget nævnte halvering (for Slagelse Kommunes vedkommende)af skader på køretøjer, er dog ikke den eneste gevinst ved implementering af nøgleskabe, og GPS-enheder i køretøjer.

Af andre store gevinster kan også nævnes markant tidsbesparelse på eftersøgning af bortkomne nøgler, økonomisk gevinst ved ikke at skulle erstatte nøgler, eller udskifte af låse, og med deraf øget sikkerhed i virksomheden til følge, samt omfattende rapporteringsmuligheder for overblik over hvem der har brugt hvilke nøgler, hvornår, og hvorfor. (læs mere her)

Det er også muligt at få et overblik over hvornår en ansat i en bestemt bil ankommer til, eller forlader en bestemt adresse, og hvor længe bilen har holdt på lokationen.

Endvidere er der store brændstofbesparelser at hente på køretøjer ved styring og optimering af driften. Få et totalt overblik over hvor og hvor meget hvilke biler har kørt, opnås i den elektroniske kørebog. Det kan du altsammen læse meget mere om her på sitet, eller på gpslocation.dk hvis det omhandler GPS-enhederne.

 
 
Yderligere information og kontaktinfo
For yderligere information, kan KEYper Systems Danmark kontaktes her – GPS Location kan kontaktes her.